کیج یا سبد

این قطعه بصورت مفتول های بهم جوش داده شده تولید می گردد. مفتول ها در آلیاژ گوناگون از قبیل آهن، مسوار، استیل و… در ضخامت و ابعاد مورد نظر ساخته می گردد.