پیش فیلتر فلزی

این نوع فیلتر قابل شست و شو است و با استفاده از 3 تا 7 لایه توری کششی آلومینیومی یا گالوانیزه یکی در میان صاف و کرکره ای شده از دو چشمه با قاب گالوانیزه یا آلومینیومی تولید می گردد.