پیش فیلتر فایبر گلاس

پارچه فیلتر یا مدیای این نوع فیلتر مطابق نامش از فایبرگلاس یا الیاف شیشه تولید می شود. این نوع فیلتر دارای افت فشار کم و ظرفیت نگهداری زیاد است. این نوع فیلتر در کلاس بازدهی G2 و G3  می باشند.