فیلتر کیسه ای

پارچه فیلتر مورد استفاده از الیاف مصنوعی بی بافت و قاب فیلتر فلزی یا پلاستیکی می باشد. این نو فیلتر در کلاس بازدهی F5 و F9 تولید می گردد و در تهویه مطبوع و صنعتی کاربرد وسیعی دارد.